STEEN & BEELD
HOME - WERK - AGENDA - ANJA - CONTACT - LINKS  
 
sculpturen - vrij werk - graf­monumenten - urnen - monumenten/­gedenk­stenen - overige objecten - sculpturale lampen -

VIER GEDENKSTENEN VOOR DE PYRAMIDE VAN AUSTERLITZ

kopiën van de verdwenen originele plaquettes

Belgisch Hardsteen

handgehakte letters
3 stenen van 200x100x10 cm
1 steen van 250x125x10 cm
Woudenberg, 2003/2004

 

De piramide van Austerlitz werd in 1804 opgericht ter ere van de keizer Napoleon. De frans-bataafse troepen die geïnstalleerd waren in een speciaal opgericht kampement in de bossen ten noordoosten van Zeist, ter training van de manschappen, met het oog op een oorlog met Engeland (welke nooit plaatsvond) hebben van heideplaggen een piramide opgericht in een toenmaals kaal en ruw landschap. Het werk bevorderde zowel hun fysieke gesteldheid als hun team-spirit. Ook technisch en logistiek vernuft werden aangesproken voor dit stukje land-art.


Op de eerste steen staat te lezen dat de piramide opgericht is ter ere van Napoleon.
Op de tweede welke veldslagen hij gewonnen heeft,
Op de derde steen welke goede werken hij verricht heeft en op de vierde steen staan alle namen van de officiers, hun bataljons en compagnies die aan de piramide gebouwd hebben. Vermeld wordt ook met hoeveel liefde en toewijding en in welke tijdsspanne het werk voltooid werd. Een historisch document.

detail