STEEN & BEELD
HOME - WERK - AGENDA - ANJA - CONTACT - LINKS  
 
sculpturen - vrij werk - graf­monumenten - urnen - monumenten/­gedenk­stenen - overige objecten - sculpturale lampen -

AFTER THE WAR

Pity (spijt), deel i

 

Life-size uitvoering: mixed media


kleimodel

Schaalmodel deel I: Pity

Brons; ±15x13x25 cm


Kleimodel

Kleimodel deel II: Compassion

In brons; ± 15x15x50 cm (2x)

Life size: uit te voeren in 2018

 

 

 

 

AFTER-THE-WAR-Inclusief

 

Kunstproject en werkervaringsplaats vluchtelingen

 

Uit een ontmoeting met de jonge Syrische vluchteling Bashir is een mentorschap en samenwerking in het atelier ontstaan.

De uitwisseling die onsproot aan dit samenzijn heeft voeding gegeven aan een latente wens om bij te dragen aan een vreedzame wereld,

en inspireerde wederzijds tot het maken van een veelheid aan beelden, waaronder: ‘Vlucht’, ‘Vrijheid’ en ‘Vrede’ (Bashir) en het ontwerp voor het vierluik ‘After the War’ (Anja).

Deze beelden vormden aanleiding tot het initiëren van een expositie die in Sept.-Dec. 2017 te zien was in het Stadskantoor in Utrecht onder de titel “Utrecht, stad van iedereen” .

 

After the War is inmiddels meer dan de beeldengroep. Het project gaat in 2018 verder onder de titel: After-The-War-Inclusief, en staat voor samenwerking van Nederlandse kunstenaars en asielzoekers met oorlogservaringen. After-The-War-Inclusief beoogt een ‘maatjesproject’ te zijn.

 

doelen:

Het creëren van eigen werk dat binnen het thema een plaats kan krijgen.

Taaltraining, samenwerking, overdracht van technieken en uitwisseling inzake vormgevingskwesties staan hierbij als doel centraal.

Nevendoel is dat beeldend werken positief kan bijdragen aan het verwerken van oorlogservaringen. Beeldende kunst is de communicatievorm.

Nederlandse kunstenaars kunnen reflecteren op het thema vanuit hun eigen beleving van de media-informatie, herinneringen van ervaringen van de oudere generatie of vanuit filosofisch standpunt.

Vluchtelingen kunnen hun eigen verhaal vormgeven ofwel een beeld schetsen van hun toekomstverwachtingen of –dromen.

De open dagen en expositie (-s) vormen het dialoogplatform met de Nederlandse samenleving. Hiermee wil het project bijdragen aan een positieve beeldvorming inzake het vluchtelingen-issue, en een dialoog bevorderen tussen gesettelde Nederlanders en vluchtelingen.

 

Anja over haar werk:

“Ik wil met dit project aansporen stil te staan bij de kwetsbare situatie waarin vluchtelingen verkeren en tracht daarmee een tegenwicht te vormen tegen kiemen van angst en uitsluiting. De beelden roepen op tot dialoog en aandacht voor elkaar."

Bashir over zijn werk:

"Dit is mijn verhaal."

Een video met interviews is hier te zien

 

Fondsen en sponsoring

Sponsoring en ondersteuning vanuit fondsen of privédonaties is noodzakelijk om het project te laten draaien en de productie van beelden/schilderijen tot stand te brengen.

Schaart u zich achter onze ideologie en wilt u bijdragen aan een positieve beeldvorming omtrent vluchtelingen, dan kunt u middels een donatie ons steunen en uw statement daarmee uitdragen.

U draagt dan bij aan begeleiding van jonge asielzoekers en een nieuwe kans voor hen in onze maatschappij.

Na de expositie in het Stadskantoor worden andere exposities georganiseerd of zullen beelden een eindbestemming vinden op een openbare plaats in Nederland.

 

Uw financiële bijdragen:

worden in dank ontvangen op project-bankrekening-nummer: NL42INGB0008127670

t.n.v. A.M.C. Roemer, o.v.v. : ‘After the War’, uw naam, en e-mail-adres.

U kunt ook doneren via MAEX

 

Sponsoren die het project al steunden zijn:

 

Vrienden

ASN-bank

en:

 

 

 

Hartelijk dank, Anja Roemer, Bashir e.a.

info@steenenbeeld.com

06-23075236

 Te Koop